برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کیوان لشگری

نام : کیوان لشگری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زابل
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی زابل گروهان هیرمند
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سرباز مرزبانی زابل هستم مرخصیش خوبه حقوقش خوبه ۱۸ ماه خدمت هستش بدلیل دوری از محل زندگی درخواست جابجایی دارم . با استان خراسان شمالی هم میتونم جابجا شم