برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کیاوش زمانی استکی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :