برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کیانوش طالب

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : نیروی هوائی
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

تک پسر و فوق لیسانس حقوق هستم و تقاضای انتقال به همدان یا نهاوندکه محل تولدم است را دارم