برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کورش بهادری

نام : کورش بهادری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
استان محل خدمت : /
پادگان محل خدمت : نیرو انتظامی
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :