برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کامران میرزائی سروکلائی

نام : کامران میرزائی سروکلائی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی شهید جهان تاش
استان درخواستی : مازندران / بابلسر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

پدرم جانباز جنگ تحمیلی میباشد و من ب عنوان پرستار وی از او مراقبت میکنم و ب کارهای شخصی اش میرسم.مادرم ده سال پیش در یک سانحه فوت شده است.من با کشاورزی خرج خود وپدرم را میدهم.لطفا ب درخواست انتقالی بنده رسیدگی شود.خواهشمندم