برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کامران محمودی برام

نام : کامران محمودی برام
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : مهمانسرا
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

درخواست جابجایی باسربازی که از اصفهان به شهرکرد میخادبیادولی خواهشا اگه مکان خدمتتون خوب نیست زنگ نزنید