برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پیمان باشکوه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : یگان ویژه - پادگان عامری
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامی 1 اسفندماه 1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

فوری با پرداخت مبلغ جابه جایی