برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پیمان باشکوه

نام : پیمان باشکوه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : شهید عامری
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آموزشی تمام
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

با استان خراسان شمالی هم جابجا میشن