برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پیام شامبیاتی

نام : پیام شامبیاتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس راهور منطقه ۹ تهران
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/8/1
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :