برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پیام ادیم

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : کردستان / سقز
پادگان محل خدمت : شهید ثابت خواه
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :