برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پژمان حیدری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : خوزستان / سوسنگرد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کردستان / بانه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

واس خوزستانیا خوبه مرخصی 45 ب 15 پست 2 ب 6. گوشی ازاد ب علت ناسازگاری با اب و هوای خوزستان درخاس انتقال دارم