برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پویا محمودشاهی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : فارس /
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمان /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد۹۹
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :