برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پویا شیاسی

نام : پویا شیاسی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : تهران / رباط كريم
پادگان محل خدمت : پادگان مرآتکاور ۳۳ پرندک
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

اعزامی۱۳۹۸/۱۱/۱۹_اولویت اول مرکز آموزش مراتو _اولویت بعدی توپخانه۴۴