برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پویان هجری

نام : پویان هجری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پایگاه هوایی شهید یاسینی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :