برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پوریا فتحی

نام : پوریا فتحی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی.قرارگاه پلیس راه بهار
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

پایه خدمتی هم ۲تا۳ماه فرق داشته باشد قبول میکنند هر شهری در کردستان باشه مهم نیست