برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پوریا ضروری فیض آبادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : تیپ 164
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/6/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :