برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پوریا حقگو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : توپخانه ۴۴
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :