برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پوریا اورنگی یزدی

نام : پوریا اورنگی یزدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
استان محل خدمت : کرمانشاه / اسلام آباد غرب
پادگان محل خدمت : اسلام آباد غرب
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :