برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پرویز فرزامی فر

نام : پرویز فرزامی فر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان محل خدمت : تیپ 364
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان یکم

توضیحات :