برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پرویز حیدری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : 158 شهید کشاوزیان
استان درخواستی : البرز / هشتگرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :