برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : دانشگاه علوم انتظامی امین
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام جابجای تهران به تبریز