برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید فرخ وند

نام : وحید فرخ وند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی شهید جودکی اهواز
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

سرباز وظیفه وحید فرخ وند به شماره ملی ۵۷۵۰۰۵۳۹۸۹ و کد پرسنلی ۹۸۵۷۴۰۲۲۳ اعزامی یکم دی ماه ۹۸ و رسته توپچی توپ ۲۳ در پدافند هوایی اهواز مشغول خدمت میباشم . چنانچه سربازی با هر تاریخ اعزامی خواهان جابجایی میباشد با این شماره تماس بگیرد ۰۹۱۶۷۳۷۳۱۶۸ .