برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید صیادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : یگان ویژه استان کردستان
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

بنده قصد گرفتن انتقالی از استان کردستان به نیروی انتظامی استان زنجان را دارم اگر کسی در استان زنجان مشغول به خدمت بوده و می خواهد به استان کردستان انتقالی بگیرد با شماره 09034587712 تماس بگیرد