برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید صابرزاده

این آگهی حذف شده است

نام : وحید صابرزاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : کرمان / انار
پادگان محل خدمت : پلیس راه
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

بنده در پلیس راه انار مشغول ب خدمت بوده و با هرسرباز افسر و درجه داری ک مایل ب جابجایی در تمامی شهر های استان یزد و فارس باشد می باشم