برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید سلیمانی

نام : وحید سلیمانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : گروه455 مهندسی رزمی
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامی 1/10/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :