برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید خسروی

نام : وحید خسروی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : دادگستری بازرسی کل استان خراسان رضوی
استان درخواستی : مازندران / آمل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :