برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید حسینی

نام : وحید حسینی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
استان محل خدمت : سمنان / گرمسار
پادگان محل خدمت : فرماندهی نیروی انتظامی
استان درخواستی : اصفهان / كاشان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1397/11/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :