برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید جانی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : فارس / خرم بيد
پادگان محل خدمت : یگان امداد خرمبید
استان درخواستی : فارس / مرودشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ماه 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

آقا به خاطر مشکلات خانوادگی پدرومادرپیر که دارم نمی توانم خدمت کنم واگه کسی بچه سرحد آباده بوانات دهبید صفاشهر هرجای دیگه به خدمت اینجا راحته من مشکل دارم هرکس هست خبر بده ممون