برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید ادمیت

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : جلفا
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند97
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :