برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید آسوده

نام : وحید آسوده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : گروه ۴۵۵ مهندسی و رزمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/10/01
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :