برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هیمن دهقانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
استان محل خدمت : لرستان / بروجرد
پادگان محل خدمت : گروه۴۱۱
استان درخواستی : کردستان / مريوان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۰۸/۰۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

رسته م پیراپزشکیه ۹شب بخوابم