برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هومن شکیبا

نام : هومن شکیبا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : بستک
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :