برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هومان عسگری

نام : هومان عسگری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
استان محل خدمت : خوزستان / خرمشهر
پادگان محل خدمت : مرزبانی شلمچه
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرزبانی
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

درخواست جابجایی سرباز مرزبانی استان خوزستان با سرباز مرزبانی استان کرمانشاه منظور از شهر درخواستی کرمانشاه تمام شهر های استان کرمانشاه است