برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هادی مکرم ساعتلو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : سنندج
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۸/۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

اینجانب سرباز وظیفه لیسانس گروهبان یکم ساکن ارومیه محل خدمت پادگان سنندج خواهان جابجای به لشکر ۶۴قرارگاه یا پادگان قوشچی هستم م