برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هادی قریب

نام : هادی قریب
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
استان محل خدمت : تهران / دماوند
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

درصورت خاموش بودن پیام بدید. اردبیل /تبریز