برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هادی عزیزی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / چالدران
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : آذربایجان غربی / خوي
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

12 ساعت راننده ام دوازده ساعت در اختیار خود که اگه اهل چالدران باشی میری خونه