برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هادی عاقلی

نام : هادی عاقلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : کردستان / بانه
پادگان محل خدمت : گردان ۱۰۷
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :