برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هادی تقی نسب

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : باشماق
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

گروهان مرزی باشماق مزایا: حقوق بالای ۱ میلیون کسری ۳ ماه مرخصی ۴۵-۱۵ بازارچه و گمرک باشماق