برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هادی احمدی

نام : هادی احمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : پادگان آبشناسان قوشچی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/1/10
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

2ماه کسری /در صورت پاسخگو نبودن با شماره 02156869376 تماس بگیرید