برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نیما پورنبی

نام : نیما پورنبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۳۸ جنت آباد
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۶/۱
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

نیما پورنبی کد ملی ۲۶۷۰۱۴۹۵۷۱ مدرک تحصیلی کار شناسی ارشد کلانتری ۱۳۸ جنت اباد تهران پا یه ی خدمتی ۹۸/۶/۱ محل کا ر دبیر خانه ی کلانتری نام پدر محمد نبی پورنبی متقاضی خدمت در رشت تک فرزند پسر