برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نیما فاطمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : یگان حفاظت حوزه قضایی خرمدشت
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد ماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به خاطر مسافت زیاد و دوری بیش از حد توان پرداخت حتی هزینه رفتو امد را ندارم خواهشمندم هرچه سریع تر نسبت به انتقالی اینجانب درخواست نمایید حای در اطراف