برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نیمافلاح

نام : نیمافلاح
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :