برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نیرو دریایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 10
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :