برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نوید مرادمند

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : راهور
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/8
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :