برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نوید قرائتی

نام : نوید قرائتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
استان محل خدمت : کرمانشاه / هرسين
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :