برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نوید شجاعی

نام : نوید شجاعی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ۳۳ مرکز آموزش تکاور
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :