برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نواب رشیدی

نام : نواب رشیدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : شیراز
استان درخواستی : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

۰۹۱۷۸۴۴۷۷۲۴ ۰۹۱۱۵۶۲۴۴۸۵ دوستانی که از کرمان و اصفهان هستند در جریان باشند که تو استان فارس جابجایی بهتر براشون گیر میاد دوباره