برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ندرلو

نام : ندرلو
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : ستاد مرزبانی
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۰
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

تماس ۴ بعدازظهر به بعد : 09923251790 پیام واتساپ: ۰۹۳۷۵۳۹۱۸۲۷ فوری