برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ناصر نورافکن طویقون

نام : ناصر نورافکن طویقون
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیپلم
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :