برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ناصر حواسی

نام : ناصر حواسی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : ایلام / آبدانان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 89
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

خوزستان کرمانشاه